Владельцам торговых помещений

Создать свой бизнес в своём помещении - это самый лучший способ повысить эффективность своих активов...

Частным инвесторам

Если у Вас есть желание построить Аптечный бизнес, есть необходимые средства, но не хватает опыта, то франшиза «Є – Аптека» - это идеальное решение...

Владельцам аптек

Для тех, кто ощутил проблемы с конкурентным окружением и оборотными средствами, франшиза «Є – Аптека» может стать спасательным кругом в Аптечном бизнесе...
Новости рынка
19.01.2016 Сотрудничество между производителями и аптечными сетями

Полензый опыт коллег.

Львовская сеть аптек D.S. провела встречу для производителей лекарств. Участниками конфнренции стали 106 представителей из 63 зарубежных и отечественных компаний. 

Подробнее...
 
30.12.2015 К вам пришли с проверкой. Ваши действия.

Розглянемо на підставі яких документів можна допустити на підприємство перевіряючих, повноваження податкового органу, порядок дій перед перевіркою, а також рекомендовані правила поведінки під час проведення перевірки


Рано чи пізно до всіх платників податків «приходить» документальна виїзна перевірка та , як правило без попереднього повідомлення або з повідомленням за день до її початку. Зазначене призводить до конфліктних ситуацій, адже податківці часто зловживають своїми повноваженнями та на свою користь трактують законодавство, що не може не викликати оббурювання з боку платників податків.
В цій статті ми хочемо розкрити на підставі яких документів можна допустити на підприємство перевіряючих, повноваження податкового органу, порядок дій перед перевіркою, рекомендовані правила поведінки під час проведення перевірки у відповідності до вимог Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.
Допуск перевіряючих потрібно здійснювати лише за наявності та пред’явлення наступних документів:
1. Направлення на проведення перевірки.
Обов’язкові реквізити, які повинні бути зазначені в направленні: дата видачі направлення;
- найменування контролюючого органу;
- реквізити наказу про проведення перевірки;
- найменування та реквізити платника податків;
- мета, вид, підстави, дата початку та тривалість перевірки;
- посада та прізвище посадової особи, яка проводитиме перевірку;
- підпис керівника контролюючого органу або його заступника, що скріплений печаткою.
2. Копія наказу про проведення перевірки.
Обов’язкові реквізити , які повинні бути зазначені в наказі:
- дата видачі наказу;
- найменування контролюючого органу;
- найменування та реквізити платника податку;
- мета, вид, підстави для проведення перевірки;
- дата початку і тривалість перевірки;
- період діяльності, який буде перевірятися;
- підпис керівника контролюючого органу або його заступника, що скріплений печаткою контролюючого органу.
3. Службове посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.
Підстави не допуску перевіряючих до перевірки:
Не надання вказаних документів до початку перевірки.
Оформлення зазначених вище документів з порушенням вимог щодо їх складання (відсутності необхідних реквізитів).
Повноваження податкового органу під час проведення документальної виїзної перевірки:
1. Отримувати копії первинних документів про фінансово-господарську діяльність, які повинні бути належним чином засвідчені підписом платника або його посадовою особою та скріплені печаткою, а також іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів.
2. Отримувати інформацію про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження в установлені строки валютної виручки від суб'єктів господарювання.
3. Вивчати та запитувати первинні документи, що використовуються в бухгалтерському обліку, регістри, фінансову, статистичну та іншу звітність, пов'язану з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів.
4. Отримувати документи в електронному вигляді.
5. Перевіряти документи, що посвідчують особу, а також документи, що підтверджують посаду посадових осіб на підприємстві.
6. Вимагати від платників податків, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.
7. Вимагати від посадових або службових осіб платника податків залучення повноважних осіб для спільного з працівниками контролюючого органу зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження діяльності, що перевіряється.
8. Податковий орган має право доступу до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності платника податку.
9. У разі виявлення порушення вимог податкового чи іншого законодавства України, податковий орган має право надсилати платникам податків письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій документів.
10. Вимагати під час проведення перевірок від керівників та інших посадових осіб платника податку усунення виявлених порушень законодавства.
11. Користуватися у службових цілях засобами зв'язку на підприємстві.
12. Залучати у разі потреби фахівців, експертів та перекладачів.
13. Проводити перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
14. Проводити перевірку правильності та повноти визначення доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування згідно з бухгалтерським обліком відповідно до національних положень бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Якщо Вас попередили завчасно або хоча б за декілька днів до початку перевірки рекомендуємо провести наступні дії:
1. Необхідно привести всю первинну бухгалтерську документацію у відповідність до вимог чинного законодавств України. Дуже важливо щоб всі первинні документи по здійснюваних господарським операціям мали необхідні реквізити, які зазначені в ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
2. Всі екземпляри первинних документів повинні відповідати екземплярам документів у контрагента.
3. Підготувати своє офісне приміщення до приходу перевіряючих, щоб на столах не було сторонніх документів, які не відносяться до перевіряємого періоду.
4. За можливістю запросіть юриста для участі в проведенні перевірки Вашого підприємства.
Рекомендовані правила поведінки під час проведення перевірки:
1. Найголовніше дотримуйтесь спокою, не нервуйте, щоб не викликати з боку податківців сторонніх запитань та уникнути маніпулювання Вами.
2. Давайте відповіді лише на ті запитання, які стосуються господарської діяльності та охоплюються періодом перевірки. Якщо запитання будуть виходити за рамки ділового спілкування та мати «каверзний характер» - не відповідайте на них та зробіть посилання на Конституцію України, яка регламентує не свідчити проти себе та своїх близьких.
3. Якщо під час перевірки Ви помітили, що контролюючим органом було допущено перевищення повноважень надані їм законом, не акцентуйте одразу ж на цьому увагу, а скористайтесь цим після складання акту перевірки та винесення податкових повідомлень-рішень, щоб оскаржити дії в адміністративному або судовому порядку.
Звертаємо увагу на те, що у висновках акту перевірки дуже часто донараховані суми не співпадають з сумами, які зазначені в податкових повідомленнях-рішеннях, що буде ще одним шансом визнати дії та рішення податкового органу неправомірними.
На завершення хочемо наголосити, що юридична та документальна підготовка до та під час перевірки захистить Вас від різних зловживань з боку податківців.

 
14.12.2015 Финансовая отчетность 2015 для единоналожников.

Согласно п.2 П(с)БУ 25 физические лица-предприниматели финансовую отчетность не готовят и не подают, нормы этого пункта актуальны только для юридических лиц. 

Однако с 18.02.2015 Минфин внес изменения в П(с)БУ, которые расширяют круг лиц, подающих фин. отчетность. К таким лицам теперь относятся и физ-лица-единщики 3-тей группы. 

Таким образом, СПД на третей групе обязаны подавать упрощенную фин. отчетность.

Остается открытым вопроспо поводу 2015 года

 1. С какого периода
 2. По какой форме.

В 2016 году фин. отчетность придется подавать с начала 2016 года.

 
14.12.2015 Изменения в Инструкцию по бух. учету ПДВ

С 18 декабря Мин. фин. вносит изменения в Инструкцию по бухгалтерскому учету НДС.

Изменения коснуться:

 1. бухгалтерского  счета 643 "Налоговые обязательства" . Теперь на этом счете не учитываются превышения обычной цены над ценой продажи
 2. Счет 10 "Основные средства"
 3. субсчета 315 "специальные счета в национальной валюте"

К изменения в методологию бухгалтерского учета стоит относиться с должным внимание, потому что с 1 января, при проведении проверок, прооверяют бухгалтерский учет.

 
14.12.2015 Проект изменений в Налоговый кодекс

Уважаемые коллеги,

на сегодняшний день имеем проект новой редакции Налогового кодекса. 

Опыт показывает, что в этот документ еще будут вноситься правки. Сейчас пройдемся на новациям законодателей очень крупными мазками,  что бы быть в курсе тенденций.

 1. Новая редакция НКУ должна вступить в действие с 01.04.2016
 2. Ставки НДС будут 0%, 7%, 20%
 3. Налоговики будут иметь право внеплановых проверок на новых основаниях
 4. В расчетной формуле НДС в электронной отчетности появится новый показатель - овердрафт
 5. Налог на прибыль составит 17% (на данный момент - 18%)
 6. Большие изменения ждут единоналожников, как физ. лиц. так и юр. лиц.
 7. Изменены ставка и порядок  расчета НДФЛ. 

К концу года ждем новый вариантНалогового кодекса.

 
09.12.2015 Мнение АМКУ по поводу маркетинговых услуг

За последний месяц в Антимонопольном комитете Украины прошли два заседания с участием предстваителей фармацевтической отрасли.

Недопущение негативного влияния стоимости маркетинговых услуг на конкуренцию фармацевтического рынка - основной вопрос, который рассматривался на этих мероприятиях. 

По результат работы АМКУ выдал свои рекомендации, направленные на предупреждение антиконкурентного эффекта. В частности:

 • злоупотребление рыночной властью
 • создание препон для вхождения в рынок, или удаление с рынка субъектов хозяйствования
 • или, установление цен, которые были бы невозможны, при существовании значительной конкуренции на рынке.

АМКУ предложил устанавливать обоснованную стоимость маркетинговых услуг на уровне фактически понесенных затрат. Это значит, что стоимость этих услуг должна быть экономически обоснованной, что не исключает получение прибыли от этой деятельности.

АМКУ проанализировал влияние маркетинговых договоров на конкуренцию и ценообразование для конечного пользователя. Комитет выразил мнение, что отдельные положения маркетинговых договоров могут иметь негативные последствия для конкуренции, в случае, если стороны имеют значительную рыночную власть. 

К таким пунктам, в частности, относятся:

 • финансовое стимулирование аптечных сетей в %, в зависимости от  объемов реализации согласованной сторонами продукции. Если условия такого финансового стимулирования привели или могут привести к созданию преград к доступу на рынок или удаление с рынка других игроков. 

Господа, играем по правилам!

 
09.12.2015 НДС на лекарственные средства

НДС на лекарственные средства в свете нового проекта налоговой реформы.

Похоже, что в декабре нас ждут изменения с системе налогообложения. В частности, ситуация может коснуться семипроцентного НДС на лекарственные средства. 

К переменам мы уже привыкли. Возможно, НДС на лекарственные средства могут отменить, а могут, вообще,  убрать льготы по налогообложению НДС лекарственных средств. 

Фармацевтическая отрасль выразила обеспокоенность отменой льгот по налогообложению лекарственных средств. В виду того, что этот шаг сделает лекарства абсолютно недоступными для большей части населения, потому что, ведь, лекарства и товары медицинского назначения неминуемо подорожают.

Ждем официального принятия документа.

 
23.11. 2015 По поводу наличия первичных документов

Уважаемые владельцы и руководители аптек, мы понимаем ваше негодование по поводу тонн первичных документов, скопившихся в Вашем офисе, и бесконечные жалобы бухгалтерии  с просьбами поднять ЗП по случаю огромного обема работы.

Первичные документы - общая проблема как поставщиков, так и покупателей.

Наш век всеобщей компьетеризации должно быть подходящее решение, и это должно быть точно не увеличение офиса или персонала.

Давайте разбираться, как смотрит налоговая на хранение документов в электронном виде. 

В письме от 10.11.2015 № 24947/10/28-10-06-11"Щодо оподаткування ПДВ програмної продукции"  ДФС подробно рассматривает вопрос наличия первичных документов.

НКУ п..44 определяет, что для целей налогообложения, плательщики налогов, обязаны вести учет доходов и расходов и прочих показателей , связанных с определением налоговых обязательств, на основании ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ, регистров бух. учета, и прочих документов, ведение которых предусмотренно законодательством.
Плательщикам наологов запрещается формировать показатели налоговой отчетности на основе данных, не подтвержденных этими документами.
В соответсвии со ст. 1 Закона Украины "Про бухгалтерський облік та фінансову звітнімсть в Україні" (Закон 996)- определение необходимости, состава и детализации первичных документов является ведением бухгалтерского учета.
Согласно ст. 8 Закона 996, организация бухгалтерского учета является компитентностью собственника предприятия или уполномоченного лица, в соответсвии с учредительными документами.
 Кроме того, ст. 9 Закона 996 предусматривает, что основанием для бухгалтерского учета операции является первичный документ, который фиксирует факт совершения хозяйственной операции. 
 Основным документом, который регулирует методологию оформлениря первички, является "Положення про документальне забеспечення записів в бухгалтерському обліку" (Наказ Мін.фіна від 24.05.1995 №88.) - Положение 88.
В соответсвии с п. 2.1 Положения 88 Первичными документами ситаются документы, созданные в письменном или электронном виде, которые фиксируют и поддтверждают хозяйственные операции, включая распоряжения и разрешения администрации.
П. 2.3 Положения 88 цитата "Первичные документы, созданные в электронном виде, применяются в бухгалтерском учета при условии соответствия законодательству Украины протэлектронные документы и электронный документооборот. 
Электронная подпись налогается в соответствии с законодательством об электронной подписи и электронном документообророте.
По требованию контролирующих или судебных органов и своих контрагентов, предприятие обязаны за свой счет сделать копии таких документов на бумажном носителе. 
Электронный документ создается с учетом требования законодательства про электронные документы и электронный документооборот. 
Первичные документы подлежат обязательной проверке (в пределах компетенции) работниками, которые ведут бухгалтерский учет, по форме и по содержанию. ПРоверяется наличие в документе обязательных реквизитов и соответствие хозяйственной операции действующему законодательству в сфере бухгалтерского учета, логичная увязка отдельных показателей. 
Первичные документы, учетные регистры и бухгалтерская отчетность, созданные в форме электронного документа, должны сохраняться на электронных носителях информации в форме, которая дает возможность проверить их целостность на этих носителях, на протяжении срока, не меньшего срока, установленного для соответсвующих документов на бумаге.
Срок хранения первичных документов  в архивах предприятий определяется в соответствии с нормативно-правовыми актами по вопросам хранения документов, утвержденных центральным органом исполнительной влсатив сфере архивного дела и деловодства.
ВЫВОДЫ:
 1. Ответсвенность за организацию бух. учета на предприятии несут учредители. Они назначают директора, котрый организовывает и следит за процессом.
 2. Бухгалтерия обязана проверять все первичные документы на сообветсвие требований действующего законодательства
 3. Любая операция в бух. учете должна совершаться на основе правильно оформленных первичных документов
 4. Документы могут храниться в электронном виде. Обязанность собственника предоставить контролирующим и судебным органах оригиналы документов (со всеми реквизитами, подписями и печатями).
 
 
23.11.2015 В Министерство экономики напомнили о гос. регулировании торговли

Вниманию руководителей аптечных предприятий! 

Учитывая, что торговля в аптеках это та же розница, стоит вязть на заметку  Письмо Мин экономики от 26.06.2015  №3501-04/18982-07, с разъяснениями по гос. регулированию розничной торовли.

На сегодняшний день, общие требования к организации розничной торговли в Украине регулируются следующими законодательными актами:

 1. Хозяйственным, Гражанским и Налоговым кодексами Украины.
 2. Законом Украины "О защите прав потребителей"
 3. Поряком проведения торговой деятельности и правилами торгового обслуживания на рынке потребительских товаров.
 4. Правилами продажи отдельным групп продовольственных и непродовольственных товаров.
 5. ДСТУ 4303-2004  "Розрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять."
 6. ДСТУ 4281-2004 "Заклади ресторанного господарства. Клисіфікація"
 
Успехов и процветания Вам и Вашему бизнесу.

 

 

 
23.11.2015 Новые условия выдачи Лицензий

    Государственная регуляторная служба в совем письме от 26.10.2015 № 8205 уточнила, в каком виде можеть быть выдана Лицензия на осуществление лицензионной деятельности. 

По желанию Заявителя, Лицензия может быть выдана как на бланке, так и в электронном виде. При этом, информация о выдаче Лицензии заносится в Единый гос. реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (ЕГР). Соответственно, нет необходимости в получении копий и дубликатов Лицензий. 

Ведомости о переоформлении Лицензий вносятся в ЕГР не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем принятии такого решения.

Сроки переоформления Лицензий, не установлены. Рекомендуется применять сроки, установленные для получения Лицензий (10 рабочих дней).

Срок принятия решения о выдаче Лицензии на осуществление лицензируемой деятельности сотавляют 10 рабочих дней.

В случае принятия решения об отказе в ывдаче Лицензии, лицензионный орган обязан прислать Заявителю копию решения об отказе не позднее 5-ти рбочих дней.


Похоже,  получить Лицензию на аптечную деятельность, со временем, станет гораздо проще.

 
04.11.2015 Лицензии на аптечный бизнес. Ждем?

Все участники фармотрасли столкнулись с ситуацией получения лицензий  в фармацевтической сфере.  Старый закон по лицензированию уже не действует. Лицензии, которые были выданы в рамках действия этого закона переоформления не требуют. Вопрос: Как получить новые? 

Действующее законодательство предусмартивает упрощение процедуры получения лицензий. Речь идет о возможности подачи документов в электронном виде. Однако, порядок, регламентирующий использование телекоммуникационных технологий. пока не утвержден.

При этом, как и раньше, лицензирование деятельности по производству, иморту, оптовой и розничной торговле лекарственными средствами осуществляется с учетом Закона Украины "Про лікарськи засоби".

 
16.10.2015 Аптечная лицензия - проект постановления Минздрава

Минздрав разработал проект постановления, регулирующий выдачу лицензий на аптечную деятельность.

Цель документа - определить правовое поле по выдаче разрешительных документов на ведение хозяйственной деятельности в аптечном бизнесе, до завершения передачи лицензионных дел Госслужбе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Предлагается, временно, возложить на Гослекслужбу функцию органа лицензирования хохдеятельности по производсву лекартсвенных средств, оптовой и розничной торговле лекарственными средствами, импорту лекарственных средст.

Таким образом, Гослекслужба продолжает выполнять функции органа лицензирования до момента передачи лицензионных дел по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Госслужбе поь лекарственным средствам и контролю за наркотиками.


 
08.10.2105 Налоговая разъяснила, в каких случаях применение РРО обязательно, а в каких - нет.

Своим письмом от 01.10.2015 №  20887/6/99-99-22-07-03-15 Государственная фискальная служба Украины определила правила игры в отношении применения РРО.

 1. Доставка товаров курьерской службой: 
 • При продаже товаров продавец должен обеспечить доставку покупателю, вместе с приобретенным товаром,  ранее распечатанного расчетного документа (чека). 
 • Расчетный документ может быть выдан курьером (курьераской службой), при передаче покупателю товара и оплате им средств за приобретение. При этои, чек должен быть распечатан при помощи РРО, зарегистрированного на такого курьера (курьерскую службу).
 1. Торговля алкогольными напитками через Интернет-магазины запрещена. Такой вывод фискальная служба делает на основании Правил розничной торговли акогольными напитками, утвержденными постановлением КМУ от 30.07.1996 №854.
 2. Интерпритация нологовой службы наличных и безналичных операций:
  1.  Операции по оплате стоимости товара или услуг денежной наличностью являются наличными расчетами
  2. Операции по оплете товаров и услуг через платежные терминалы и сеть Интернет с использованием электронных платежных средств - безналичные.
  3. Вниманию СПД единщиков: вы заплатите 15% налога на сумму платежей, которые будут приняты при помощи электронных систем. Подробнее читайте здесь
 
01.10.2015 Налогообложение комиссионера-единщика

Вниманию предпринимателей единщиков! В вашей операционной деятельности может возникнуть ситуация, когда Вы берете товары на комиссию, и получаете за услуги комиссионное вознаграждение. До 01.01.2015 налоговая служба четко настаивала на налогообложении свего дохода комиссионера, поступившего на его счет(кассу). После внесения изменений с 01.01.2015 ситуация изменилась.

Своим письмом от 12.08.2015 № 17056/99-99-15-03-01-15 налоговики озвучили свою позицию в отношении налогообложения у СПД-единщика  доходов от комиссионной деятельности. В случае предоставления услуг, выполнения работ по договорам поручения, комиссии, транспортного экспедирования, агентским договорам - базой налогообложения будет являться агентское вознаграждение.

Дата получения дохода - дата поступления вознаграждения на расчетный счет или кассу предпринимателя-единщика.

 
25.09.2015 Ограничение по использованию электронных денег для единщиков.

Обращаем ваше внимание на письмо Минэконом развития от 03.06.2014 №3132-04/18028-02. Специалисты ведомства еще раз напоминают об ограничении для физ. лиц на едином налоге на расчеты через электроные платежные системы за товары (работы, услуги).

Если СПД на едином налоге будет проводить расчеты через электронные системы, то он обязан оплатить налог по ставке 15%.

 
25.09.2105 Хорошие новости. Еще один выходной.

Минсоцполитики откорректировало продолжительность рабочего времени на 2015 год. Это связано с появлением еще одного праздничного дня 14 октября. 

Норма продолжительности рабочего времени в текущем году составила 1995 часов, на 9 часов меньше предыдущего расчета.

При этом, ведомство подчеркивает, что его письма относительно продолжительности рабочего времени не являются нормативными актами. Они носят рекомендательный характер для расчета норм рабочего времени непосредственно самими предприятиями.

 
11.09.2105 Минздрав создает центр общественного здоровья

Центр общественного здоровья будет организован путем слияния нескольких государственных организаций. В его функции будет входить эпидемиологический надзор. 

 
11.09.2015 Заполняем платежку по налогам

С 01 сентября 2015 года вступили в силу новые правила заполнения платежных поручений на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Поле "Призначення платежа" расчетного документа заполняем следующим образом:

*;код вида уплаты(трехзначное число);регистрационный номер учетной карточки;разъяснительная информация о назначении платежа в произвольной форме;

Пробелы не допускаются

Оплата по каждому виду платежа и по каждому виду лплаты оформляется отдельным документом.

В зависимости от вида оплаты, в поле 2 "Призначення платежу" указывается соответсвующий код уплаты, в соответсвии с приложением к пордку заполнения платежных поручений.

 
08.09.2015 Принят Закон об электронной коммерции

3 сентября 2015 Верховна Рада приняла Законопроект Закона Украины !Про електронну комерцію".  

Ожидается, что документ определит организационно-правовое поле работы электронной коммерции в Украине.  Дистанционное сделки приобретут четкие нормы и правила оформления и осуществления.

В правовой обиход будут введены понятия "электронная коммерция", "электронная форма предостваления информации", "дистанционное заключение и выполнение сделок".

Предполагается отменить признание сделок незаконными, только на основании того, что они заключены дистанционно, при поможи электронной передачи информации.

Законопроект содержит требование неукоснительного соблюдения правовых норм,  деловой этики, прав и интересов сторон, участвующих в электронной коммерции.

 
31.08.2015 Изменение порядка заполнения плататежек

Минфин утвердил новый порядок заполнения платежных поручений на перевод налогов, сборов и других обязательных платежей. Новый порядок вступит в силу с 1 сентября 201 5года.

 

 28.08.2105 Роялти, или не роялти, и что с этим делать. Точка зрения налоговой.

Согласно договоров коммерческой концессии, пользователь выплачивает правообладателю платежи. Эти суммы, по бухгалтерсому учету, классифицируются как роялти. И, соответсвенно, относятся к расходам в периоде их возникновения. А для целей налогообложения налогом на прибыль такие платежи могут и не признаваться роялти. В таком случае, корректировать финансовый результат к налогообложению налогом на прибыль на разницы, установленные п.п. 140.5.5 - 140.5.7 НКУ не нужно. Такую точку зрения налоговоки озвучили в письме от 18.08.2015 № 30644/7Ъ99-99-19-02-02-17. 

Хотя, меня лично, то что сдесь написано, сильно удивляет. П. 140.5.7(5,6) НКУ содержит прямое требование, для плательщиков с оборотом более 20 млн, увеличить финансовый результат к налогообложению на сумму затрат по начислению роялти в полном объеме , если роялти начисляются в пользу физических лиц (условно, единщиков) и юридических лиц, которые платят налог на прибыль по ставке, отличной от 18%.

Давайте, разбираться по порядку, с этим письмом, которое называется " О платеже за и спользование компьютерной программы".

Итак, что же такое роялти?

Роялти (п. 14.1.225 НКУ) - это платеж, полученный как вознаграждение за использование, или предоставление права на использование объекта права интеллектуалной собствености..., любые права, которые защищаются патентом, любые зарегистрированные знаки для товаров, работ, услуг..., права ИС на информацию, относительно промышленного, коммерческого или научного опыта (ноу-хау).

Не считаются роялти плтежи, полученные:

 • как награда за использование компьютерной программы, если условия использования ограничены функциональным назначением такой программы и ее воспроизведение лграниечно количеством копий, необходимых для такого использования (использование "конечгым потребителем")
 • за приобретение экземпляра ОИС, котроые воплощены в электронной форме, для использования конечным потребителем.
 • за приобретение вещей (в том числе, носителей информации) которые включают в себя объекты права ИС, в пользование, владение, или распоряжение.
 • за передачу прав на объекты права ИС. если условия передачи дают право продать или обнародовать  такие объекты. За исключением, когда такое обнародование является обязательным, согласно законодательства Украины. 

Законодательство Украины, в отношении объектов права ИС базируется на Конституции Украины, и включает в себя соответсвующие нормы Гражданского кодекса Украины (ГКУ), Хозяйственного кодекса Украины (ХКУ), ЗУ "Об авторском праве и смежных правах", "О распространиении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных" ( 23.03.2000 № 1587-ІІІ, далее Закон №1587), и других законодательных актов Украины, которые регулируют правоотношения в области прав на использование объектов прав ИС.

Субъектом авторского права является  - АВТОР.

Объект авторского права , в частности, являются КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ (КП). КП охраняются как литературные произведения. 

Автору произведения принадлежат личные имущественные и неимущественые права на ИС на, созданый им объект ИС. 

ЦКУ определяет способы распоряжения правами ИС, к которым, в частности, принадлежат ЛИЦЕНЗИЯ или ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР.

Лицензия на использование объекта права ИС может быть:

 • исключительная
 • неисключительная
 • единичная
 • другого вида, который не суперечит Закону

Далее, в письме, идет абсолютно правильный вывод. Для того, что бы отнести платеж к определению роялти, нужно внимательно ознакомиться с условиями конкретного договора. 

Корме этого, с целью налогообложения, налоговая будет учитывать фактическое оспользование данной компьютерной программы. 

ВЫВОД: Если если вознаграждение автору выплачивается КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, то такая выплата не является роялти для целей налогообложения. Это знаяит, что такая сума облагается НДС.

Ивот, саме интересное. Вопрос №7. Если предприятие делает платеж, который, в соответствие с правилами бухгалтерского учета, признаются роялти, и относятся на затраты, в том периоде их возникновения. А для целей налогообложения налогом на прибыль такие поатежи не признаются роялти, ДОЛЖНО ЛИ ПРЕДПРИТИЕ КОРРЕКТИРОВАТЬ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ на разницы, установленные п.п. 140.5.5-40.5.7 НКУ? Ответ налоговой: Нет, не должно.

И вот теперь, все становиться понятным. Конечно, не должно. Для компьютерных программ НКУ устанавливает особую систему налогообложения. Поэтому, если в б/у у нас есть затраты, а в налоговом учете - у нас нет самого объекта, называемого РОЯЛТИ,то и корректировать нечего. 

Спасибо, разобрались!

 

 

 

 
28.08.2015 Отменена обязательная регистрация договоров коммерческой концессии

Ура! свершилось! 12 февраля 2015 Верховна Рада Украины приняла Закон Украины " О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения условий ведения бизнеса" . Этим Законом отменена обязательная государственнная регистрация договоров коммерческой концессии.

Это положение вступило в силу 5 апреля 2015 года.

Основной проблемой, связанной с государственной регистрацией договоров коммерческой концессии, было отсутствие законодательной базы по процедуре такой регистрации. В результате, зарегистрировать такой договор было практически невозможно. При этом требования такой регистрации содержат Гражданский и хозяйственный кодексы Украины. Таким образом, незарегистрированный догвор считался недействительным. Со всеми вытекающими последствиями - суды не принимали во внимание этот документ, налоговая имеля полное право начислять НДС на роялти уплаченные по договору коммерческой концессии.

В связи со сложившейся ситуацией МинЮст Украины утвердил процедуру регичтрация. Она должна была бы вступить в силу с 21.апреля 2015 года. 

Но, ситуация разрешилась наилучшим образом. Теперь мы имеем полное право не регистрировать такие договоры.

При этом не стоит забывать, что договор коммерческой концессии регулирует целый ряд правоотношений между владельцем интеллектуальной собственности и пользователем. Поэтому, к нему нужно подходить  серьезно и грамотно. Это является основой долгосрочного и взаимовыгодного бизнеса всех сторон. 

 

 

 

24.07.2015 Возвратная финансовая помощь от учредителя

В письме № 12810/6/99-99-19-02-02-15 ГФС разъяснила нюансы налогообложения возвратной финансовой помощи, полученной от учредителя.

В соответствии с пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса возвратная финансовая помощь - сумма средств, поступившая налогоплательщику в пользование по договору, который не предусматривает начисление процентов или предоставление других видов компенсаций в виде платы за пользование такими средствами, и является обязательной к возврату.

Законом от 28 декабря 2014 года № 71-VIII о внесении изменений в Налоговый кодекс раздел III «Налог на прибыль предприятий» изложен в новой редакции.

В соответствии с пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 НК объектом налогообложения является прибыль с источником происхождения из Украины и за ее пределами, который определяется путем корректировки финансового результата до налогообложения (прибыли или убытка), определенного в финотчетности предприятия согласно национальным стандартам бухучета или международным стандартам финотчетности.

В соответствии с п. 18 подраздела 4 раздела XX «Переходные положения» НК по операциям, по которым расходы для целей налогообложения налогом на прибыль до 1 января 2015 года определялись по дате перечисления средств на банковский счет или в кассу контрагента налогоплательщика, и по состоянию на 1 января у налогоплательщика имелась кредиторская задолженность по таким операциям, при расчете объекта налогообложения сумма средств, которая была перечислена на банковский счет или в кассу контрагента налогоплательщика после 1 января 2015 года, уменьшает финансовый результат до налогообложения.

Итак, начиная с 1 января 2015 года проводится уменьшение финансового результата до налогообложения на сумму возвращенной возвратной финансовой помощи, полученной плательщиком налога до 1 января 2015 года от лиц, которые не являются плательщиками налога на прибыль, и включенной в состав доходов при определении объекта налогообложения налогом на прибыль до этой даты.

 

24.07.2015 Подписан Закон об отмене РРО для некоторых категорий предпринимателей

    Президент подписал Закон № 569-VIII о внесении изменений относительно государственных гарантий субъектам хозяйствования в применении ими регистраторов.

Пункт 296.10 статьи 296 Налогового кодекса изложен в редакции, согласно которой не применяют РРО

плательщики единого налога: - первой группы;

- второй и третьей групп (ФЛП) независимо от выбранного вида деятельности, у которых на протяжении календарного года объем дохода не превышает 1 млн грн.

В случае превышения в календарном году объема дохода свыше 1 млн грн применение РРО для такого плательщика единого налога является обязательным. Применение РРО начинается с первого числа первого месяца квартала, следующего за возникновением такого превышения, и продолжается во всех последующих налоговых периодах в течение действия свидетельства плательщика единого налога.

В обновленном пункте 2 статьи 9 Закона о применении РРО указано, что РРО не применяются при выполнении банковских операций, за некоторыми исключениями. Также Законом установлено временное освобождение от санкций, в частности, для предпринимателей при проведении валютообменных операций, если они выполняются не в кассах уполномоченных банков, - до 1 января 2016 года.

Кроме того, вносятся и другие изменения, касающиеся упрощения использования РРО.

Предусмотрено, что сервисные центры будут обслуживать РРО без нарушения опломбирования. В случае необеспечения гарантийного ремонта РРО не позднее 7-го рабочего дня со дня принятия в ремонт - вводится в эксплуатацию должным образом зарегистрированный на субъекта хозяйствования резервный РРО. Кабинет Министров до 1 сентября должен разработать порядок проведения проверок субъектов хозяйствования на предмет использования РРО.

Закон был принят 1 июля на основе доработанного законопроекта № 1088. Закон вступит в силу в день его опубликования.

 

17.06.2105 Аптечка путешественника

Лето, отпуск, путешествие - об этом мы мечтали во время долгой зимней спячки. Для того, что бы ваше путешесвие не омрачалось неприятными ситуация со здоровьем, позаботьтесь заранее о необходимых лекарственных препаратах. Главное, что бы содержимое аптечки было абсолютно безопасным и не имело побочных эффектов. И при этом, лекартсвенные препараты с легкостью справлялись с возможными проблемами. Все нашим пожеланиям, в этом случае, отвечают гомеопатиечские препарыты. 

Для вашего удобства мы составили памятку путешественника  на основе препаратов известной немецкой фирмы Хеель, уже не раз доказавших свою эффективность.

Итак, Аптечка путешественника:

 1. Траумель С - при травмах, воспалительных процессах, ожогах.
 2. Вибрукол - при воспалительных процессах разной локализации, травмах, нервном возбуждении.
 3. Эофорбиум композитум - при ринитах любой этиологии
 4. Окулохеель - при раздражении, воспалении, аллергии глаз.
 5. Вергтигохеель - при головокружениях различного генеза, в т.ч. во время путешествий.
 6. Винцель - для профилактики воспалительных заболеваний ротовой полости и горла.

Хорошего вам отдыха и

будьте нам здоровы!

 

11.06.2015 Медицинские изобретения

Медицина не стоит на месте, а постоянно развивается. Хочется с гордостью рассказать об украинских изобретателях, которые внесли серьезный вклад в дело продления здоровья.

Начнем с удивительного изобретения "хирургический шов-молния".  Полтавчанин Виталий Запека зарегистрировал невероятное изобретение. Которе позволяет не накладывать хирургические швы во время опекрации, а приклеивать специальную молнию, которую врач может застегнуть после оперрации и аккуратно раскрыть, если потребуются каккие-либо дополнительные процедуры. Разработку изобректения молодой ученый начал в середине 90-х. После того, как хирург накладывал ему шов без анастезии. Эксперименты привели к разработке шести разных видов швов-молний для разных ситуаций. 

Подробнее...
 

05.05.2015 Разработан проект Закона Украины "О фармацевтическом самоуправлении".

Опыт разных стран показывает, что профессии, связанные с удовлетворением потребностей человека в здорьвьи, принадлежат к, так называемым, профессиям публичного доверия. К таким профессиям относятся, прежде всего, профессии врача и фармацевта. Деятельность таких специалистов регулируется с помощью профессионального самоуправления.

На этом пути в Украине уже сделаны некоторые шаги. Так, в частности, создана Общественная организация "Всеукраинская фармацевтическая палата" - добровольное объединение участников по профессиональному принципу. Ее членами могут стать провизоры и фармацевты, которые работают в аптечных учреждениях, независимо от форм собственности, и имеют высшее или среднее фармацевтиечское образование. 

С целью построения прочных основ фармацевтического самоуправления Всеукраинская фармацевтическая палата выступила с инициативой по разработке проекта Закона "О фармацевтическом самоуправлении". В соотвествии с разработанным документом, профессиональное самоуправление -  это определенная законом система взаимоотношений между всеми представителями фармацевтической профессии, которая направлена на сотрудничество с государственными органами власти, обществом, и которой на законодательном уровне предоставляются управленческие полномочия для упешного функционирования профессиогналов на пользу всего общества.

Проект Закона Украины " О фармацевтическом самоуправлении" создан с целью развития фармацевтической отрасли в экономике Украины, в  частности, аптечной деятельности", формироавния современной инфраструктуры, создания благоприятных условий дл япрофессиональной аптечной деятельности.

 

 

Аптечный анекдот

- Вот вам таблетки...

- Я их пить не буду!

- Почему?!

- У меня от ваших таблеток больничный быстро заканчивается!

 

05.01.2015 Вступил в силу новый Порядок контроля качества лекарственных препаратов при оптовой и розничной торговле.

Уважаемые коллеги, обращаем ваше внимание, что 16.12.20014 встпил в силу Приказ МОЗ от 29.09.2014 №677 " Об утверждениии порядка контроля качества при лекарственных препаратов при оптовой и розничной торговле". Порядок определяет организацию проведения входящего контроля качества препаратов в аптеках. А так же, организацию проведения контроля качества лекарств у оптовых торговоцев.  

 

23.12.2004 Новый гос. реестр регистраторов расчетно-кассовых операций.

Приказом Государственной фискальной службы утвержден новый Государственный реестр регистраторов расчетных операций.
В новый перечень сертифицированных приборов включены 116 видов расчетно-кассовых аппаратов. Все эти аппараты отвечают современным требованиям и обеспечивают передачу контрольно-отчетной информации в налоговые органы в электронном виде.

 

28.10.2014 Электронное администрирование НДС

3 августа 2014 вступил в силу закон, который существенно меняе правила игры в отношении начисления, возмещения и взымания НДС.

С 01.01.2014 Все налоговые накладные, независимо от суммы, должны быть зарегистрированны в Едином реестре налоговых накладных.

Выписать налоговую накладну продавец сможет только в сумме НДС не большей, чем сумма на НДС-счете. В случае, если средств на таком счете не хватает, нужно перечислять их со своего текущего счета. 

Из приятного. Возмещение НДС с 01.01.2014 будет упрощено, без камеральных и документальных проверок.

Ждем разъяснений от налоговой и готовимся жить по-новому.

 

28.10.2014 Гослекслужба запретила реализацию Арбидола

22.10.2014 закончился срок действия регистрационного свидетельства на лекарственное средство Арбидол. В связи с эжтим Государственная служба Украины по лекарственным средствам с 23.10.2014 запретила реализацию Арбидола производства "Фармстандарт-Лексредства"  г. Курск РФ. Оборот данного лекарственного средства будет возможен в Украине при условии его перерегистрации и внесении в государственный реестр лекарственных средств Украины. Потребители уже обращались в МОЗ Украины с заявлениями о побочных эффектах, которые возникали при приеме Арбидола, особенно у детей. 

 

28.10.2014 В чем польза клюквы?

Друзья, не забудьте, что сейчас самое время зделать личный запас витаимнов на зиму. Речь идет о клюкве. Эта чудесная ягода содержит не только вытамины и природные антиоксиданты, но и имеет выраженные лечебные свойства. Употребление в пищу ягод клюквы оказывает мощный профилактический и лечебный эффект при инфекционных заболеваниях мочеполовой сферы. Особенно, в случаях рецидивирующей инфекции.

"Є-Аптекаптека желает вам крепкого здоровья. И, пожалуйста, не забывайте, что болезнь гораздо легче предупредить, чем вылечить!

 

09.10.2014 Сезонные эпидемии. МОЗ Украины предупреждает о профилактических мерах.

На пороге сезонный эпидемий главное лекарство - это профилактика. МОЗ Украины подчеркивает, что при появлениях первыхпризнаков заболеваняи, человек обязан оставаться дома и принимать все мере, что бы не заражать окружающих - находится в отдельном помещении, пользоваться отдельной посудой и, обязательно, носить марлевую повязку. Так же, согласно рекомендациям министерства, можно сделать профилактические прививки. В чем наша команда сомневается и, как обычно, рекомендует соблюдать здоровый образ жизни, больше бывать на свежем воздухе и заниматься профилактической физкультурой.

А главное, почаще улыбаться, и сторого придкрживаться экологии общения. 

Будьте здоровыи счастливы!

 

09.10.2014 Творческие фрукты

Оказывается, что тирозин улучшает процесс мышления и, как следствие, помогает мыслить творрчески. Бананы и персики - это природная кладовая такого необходимого компонента. 

Ешьте на здоровье!

 

09.10.2014 Грейпфрут - зжигатель жира

После нескольких лет эксперимеетов было статистически доказано безусловное влияние цитрусовых, и в основном, грейпфрута, на снижение массы тела и жировых отлоржений. Кроме того, этот вкусный и полезный фрукт благотворно влияет на нормализацию уровня глюкозы и инсулина в крови.

Наслаждайтесь и будьте нам здоровы!

 

16.09.2014 "Биокон" увеличивает мощности своего логистического центра

Руководством компании "Биокон" принято решение о начале строительства второй очереди складских помещение логистического центра, который расположился в селе Большая Александровка, в непосредственной близоости от строений первой очереди комплекса. Общая площадь объекта составит 25 тыс. кв. м. 

Главная особенность новой очереди складских помещений состоит в том, что начиная от проекта и до завершения строительства соблюдаются все требования Лицензионных условий к хранию лекарственных и медицинских препаратов. Ведь в будущем на складах компании будут храниться препараты, от качества хранения которых будут зависеть здоровье и даже жизнь пациентов.

Это является существенным конкурентным преимуществом. Поскольку, в основном, другие логистические центры строятся по принципу переделки уже существующих ангаров.

 

16.09.2014 День фармацевта

Уважаемые коллеги, партнеры и друзья!

Примите наши самые искренние и теплые пожелания по случаю приближающегося профессионального праздника - Дня фармацевта!

Никакие новейшие технологие не в состоянии заменить квалифицированного специалиста. Ваш труд невозможно переоценить. Спасибо вам за бесконечную заботу о здоровье каждого из нас, за терпение и профессионализм.

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и счастья!

Ваша "Є-Аптека"

 

21.01.2014 Стволовые клетки помогают в лечении возрастной макулодистрофии

Возрастная макулярная дегенерация начинается как расстройство зрения в виде легкой размытости в фокусе, как будто предмет накрыт вуалью. Постепенно заболевание приводит к полной слепоте. Вылечиться от макулодистрофии в настоящее время нельзя, в лучшем случае можно облегчить выраженность отдельных симптомов. Поскольку макулодистрофия является самой частой причиной слепоты, многие ученые ищут способы борьбы с этим заболеванием, и одним из многообещающих направлений считаются стволовые клетки.

Подробнее...
 

21.01.2014 FDA призвало отказаться от высоких доз парацетамола в комбинированных препаратах

Управление контроля качества продуктов и лекарственных средств США (Food and Drug Administration, FDA) призвало врачей отказаться от выписывания высоких доз парацетамола – более 325мг – в составе комбинированных препаратов. Специалисты FDA утверждают, что в настоящее время нет доказательных данных о дополнительной эффективности высоких дозировок парацетамола. При этом ограничение дозы препарата поможет снизить риск развития серьезных заболеваний печени.

Подробнее...
 

21.01.2014 Розпорядження Державної служби України з лікарських засобів за 8-16 січня 2014 року

Основними завданнями Державної служби України з лікарських засобів є внесення пропозицій щодо формування державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів, а також ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами; реалізація державної політики у сфері державного контролю якості та безпеки лікарських засобів і медичних виробів; ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.
За результатами роботи Державна служба України з лікарських засобів видала розпорядження керівникам суб’єктів господарювання, які займаються реалізацією (торгівлею), зберіганням і застосуванням лікарських засобів та Керівникам територіальних органів Держлікслужби. Перелік розпоряджень за 8-16 січня:

 

11.06.2015 Аптечный гламур: занимательная трансфигурация

В меняющемся мире, с меняющимися потребностями меняются и сами аптеки. Точнее даже так: как бы парадоксально это не прозвучало, но нередко продолжают существовать именно те, которые способны и готовы меняться. Порой — кардинально. Благодаря, быть может, именно этому они и не канули в Лету, но обрели себя, сохранили свою уникальность, свои традиции и свое имя. С ними они дошли до нас сквозь столетия.
…Одни из самых старых, а также новых, но при этом необычных аптек — вот о чем мы расскажем сегодня.

Подробнее...
 


Случайные новости

03.06.2016 Продолжается проект дистанционного обучения для сотрудникос сети "Є Аптека" . Испытание системы успешно стартовало в конце прошло года. И уже, прохождение дистанционных курсов стало обычным делом для наших фармацевтов.

Система постоянно дотачивается и дорабатывается.  Интерфейс стал более удобным и понятным, за счет удаления лишних кнопок и функций. А вот статистика существенно расширена и глобально доработана.

В нашем понимании, "статистика" это модуль менеджера. Благодаря которому  менеджер, или директор по персоналу, видит успехи каждого слушателя в разрезе отдельных курсов. Это позволяет отследить нерадивых студентов, проанализировать вопросы, которые вызвали больше всего затруднений, дать обратную связь сотруднику и проконтролировать усвоение материалы.

Мы продолжаем работать над захватыавющей подачей материала. Наши курсы стали гораздо живее и доступнее. Теперь они могут выглядеть как "мультяшки" со своим персонажем и сюжетом.

Хорошее дело - дистанционное обучение.

Людям нравится - просто, доступно, в игровой форме подается нужный профессиональный материал.

HR доволен - адаптация и текущее обучение проходит на "Ура!" и, при этом налажен полный контроль за успехами сотрудников.

Мы продолжаем расти и развиваться. И вам, уважаемые коллеги, желаем того же.

И будьте нам здоровы!