Владельцам торговых помещений

Создать свой бизнес в своём помещении - это самый лучший способ повысить эффективность своих активов...

Частным инвесторам

Если у Вас есть желание построить Аптечный бизнес, есть необходимые средства, но не хватает опыта, то франшиза «Є – Аптека» - это идеальное решение...

Владельцам аптек

Для тех, кто ощутил проблемы с конкурентным окружением и оборотными средствами, франшиза «Є – Аптека» может стать спасательным кругом в Аптечном бизнесе...
30.12.2015 К вам пришли с проверкой. Ваши действия.

Розглянемо на підставі яких документів можна допустити на підприємство перевіряючих, повноваження податкового органу, порядок дій перед перевіркою, а також рекомендовані правила поведінки під час проведення перевірки


Рано чи пізно до всіх платників податків «приходить» документальна виїзна перевірка та , як правило без попереднього повідомлення або з повідомленням за день до її початку. Зазначене призводить до конфліктних ситуацій, адже податківці часто зловживають своїми повноваженнями та на свою користь трактують законодавство, що не може не викликати оббурювання з боку платників податків.
В цій статті ми хочемо розкрити на підставі яких документів можна допустити на підприємство перевіряючих, повноваження податкового органу, порядок дій перед перевіркою, рекомендовані правила поведінки під час проведення перевірки у відповідності до вимог Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.
Допуск перевіряючих потрібно здійснювати лише за наявності та пред’явлення наступних документів:
1. Направлення на проведення перевірки.
Обов’язкові реквізити, які повинні бути зазначені в направленні: дата видачі направлення;
- найменування контролюючого органу;
- реквізити наказу про проведення перевірки;
- найменування та реквізити платника податків;
- мета, вид, підстави, дата початку та тривалість перевірки;
- посада та прізвище посадової особи, яка проводитиме перевірку;
- підпис керівника контролюючого органу або його заступника, що скріплений печаткою.
2. Копія наказу про проведення перевірки.
Обов’язкові реквізити , які повинні бути зазначені в наказі:
- дата видачі наказу;
- найменування контролюючого органу;
- найменування та реквізити платника податку;
- мета, вид, підстави для проведення перевірки;
- дата початку і тривалість перевірки;
- період діяльності, який буде перевірятися;
- підпис керівника контролюючого органу або його заступника, що скріплений печаткою контролюючого органу.
3. Службове посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.
Підстави не допуску перевіряючих до перевірки:
Не надання вказаних документів до початку перевірки.
Оформлення зазначених вище документів з порушенням вимог щодо їх складання (відсутності необхідних реквізитів).
Повноваження податкового органу під час проведення документальної виїзної перевірки:
1. Отримувати копії первинних документів про фінансово-господарську діяльність, які повинні бути належним чином засвідчені підписом платника або його посадовою особою та скріплені печаткою, а також іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів.
2. Отримувати інформацію про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження в установлені строки валютної виручки від суб'єктів господарювання.
3. Вивчати та запитувати первинні документи, що використовуються в бухгалтерському обліку, регістри, фінансову, статистичну та іншу звітність, пов'язану з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів.
4. Отримувати документи в електронному вигляді.
5. Перевіряти документи, що посвідчують особу, а також документи, що підтверджують посаду посадових осіб на підприємстві.
6. Вимагати від платників податків, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.
7. Вимагати від посадових або службових осіб платника податків залучення повноважних осіб для спільного з працівниками контролюючого органу зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження діяльності, що перевіряється.
8. Податковий орган має право доступу до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності платника податку.
9. У разі виявлення порушення вимог податкового чи іншого законодавства України, податковий орган має право надсилати платникам податків письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій документів.
10. Вимагати під час проведення перевірок від керівників та інших посадових осіб платника податку усунення виявлених порушень законодавства.
11. Користуватися у службових цілях засобами зв'язку на підприємстві.
12. Залучати у разі потреби фахівців, експертів та перекладачів.
13. Проводити перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
14. Проводити перевірку правильності та повноти визначення доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування згідно з бухгалтерським обліком відповідно до національних положень бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Якщо Вас попередили завчасно або хоча б за декілька днів до початку перевірки рекомендуємо провести наступні дії:
1. Необхідно привести всю первинну бухгалтерську документацію у відповідність до вимог чинного законодавств України. Дуже важливо щоб всі первинні документи по здійснюваних господарським операціям мали необхідні реквізити, які зазначені в ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
2. Всі екземпляри первинних документів повинні відповідати екземплярам документів у контрагента.
3. Підготувати своє офісне приміщення до приходу перевіряючих, щоб на столах не було сторонніх документів, які не відносяться до перевіряємого періоду.
4. За можливістю запросіть юриста для участі в проведенні перевірки Вашого підприємства.
Рекомендовані правила поведінки під час проведення перевірки:
1. Найголовніше дотримуйтесь спокою, не нервуйте, щоб не викликати з боку податківців сторонніх запитань та уникнути маніпулювання Вами.
2. Давайте відповіді лише на ті запитання, які стосуються господарської діяльності та охоплюються періодом перевірки. Якщо запитання будуть виходити за рамки ділового спілкування та мати «каверзний характер» - не відповідайте на них та зробіть посилання на Конституцію України, яка регламентує не свідчити проти себе та своїх близьких.
3. Якщо під час перевірки Ви помітили, що контролюючим органом було допущено перевищення повноважень надані їм законом, не акцентуйте одразу ж на цьому увагу, а скористайтесь цим після складання акту перевірки та винесення податкових повідомлень-рішень, щоб оскаржити дії в адміністративному або судовому порядку.
Звертаємо увагу на те, що у висновках акту перевірки дуже часто донараховані суми не співпадають з сумами, які зазначені в податкових повідомленнях-рішеннях, що буде ще одним шансом визнати дії та рішення податкового органу неправомірними.
На завершення хочемо наголосити, що юридична та документальна підготовка до та під час перевірки захистить Вас від різних зловживань з боку податківців.

 

Случайные новости

03.06.2016 Продолжается проект дистанционного обучения для сотрудникос сети "Є Аптека" . Испытание системы успешно стартовало в конце прошло года. И уже, прохождение дистанционных курсов стало обычным делом для наших фармацевтов.

Система постоянно дотачивается и дорабатывается.  Интерфейс стал более удобным и понятным, за счет удаления лишних кнопок и функций. А вот статистика существенно расширена и глобально доработана.

В нашем понимании, "статистика" это модуль менеджера. Благодаря которому  менеджер, или директор по персоналу, видит успехи каждого слушателя в разрезе отдельных курсов. Это позволяет отследить нерадивых студентов, проанализировать вопросы, которые вызвали больше всего затруднений, дать обратную связь сотруднику и проконтролировать усвоение материалы.

Мы продолжаем работать над захватыавющей подачей материала. Наши курсы стали гораздо живее и доступнее. Теперь они могут выглядеть как "мультяшки" со своим персонажем и сюжетом.

Хорошее дело - дистанционное обучение.

Людям нравится - просто, доступно, в игровой форме подается нужный профессиональный материал.

HR доволен - адаптация и текущее обучение проходит на "Ура!" и, при этом налажен полный контроль за успехами сотрудников.

Мы продолжаем расти и развиваться. И вам, уважаемые коллеги, желаем того же.

И будьте нам здоровы!